افشین آرزو دارد روزی گالری نقاشی‌اش را برگزار کند


Aided Display Name: جمع آوری کمک برای افشین

Category: Fundraising

Aider Goal: 2000.00

Aided Recieved: 2500.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: یک‌شنبه, سپتامبر 9, 2018 - 00:00

Date Finish: پنج‌شنبه, سپتامبر 20, 2018 - 00:00

Leader: Par Ebrahimi


افشین هنرمند جوان ایرانی، 35 ساله، شیمی درمانی شده و درآستانه پیوند مغز استخوان قرار دارد. او یک هنرمند نقاش است که میخواهد‌ روزی گالری نقاشی برگزار کند. به گفته پزشکانش او می‌تواند سلامتش را بدست بیاورد و برای رسیدن به این منظور نیاز به کمک فوری دارد.

در این کمپین که 20 دلاری بود، 72 نفر از نیکوکاران تورنتو مشارکت کردند. از آنجا که افشین به گفته پزشکش، بهتر است به هیچ وجه دچار بیماری نشود، از ما درخواست کردند که کمک را به کارت پدرش (عزت‌الله) واریز کنیم که امکان رفتن به بانک داشته باشد. لازم به یادآوری است تمام مدارک پزشکی افشین، مانند همه کمپین‌ها موجود و محفوظ است.

در این کمپین مبلغ دو هزار و پانصد دلار، معادل "بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان" جمع‌آوری و فرستاده شد. همچنین یکی از دوستان این صفحه تقبل کرد‌ که به مدت شش ماه، هر ماه پانصد هزار تومان به این بیمار کمک کند.