کمپین کمک به زلزله زدگان کرمانشاه با همراهی 74 نفر و جمع‌آوری 9 هزار و 110 دلار + 300 هزار تومان
برابر با سی میلیون و سی صد و هفتاد و چهار هزار و پانصد تومان(به نرخ روز) به پایان رسید. البته 300 هزار تومان دیگر پس از فرستادن کمک بدست ما رسید که رسید آن بصورت جداگانه موجود است.

این کمک‌ها برای خانم رژیا پرهام فرستاده شد و ایشان به همراه کمک‌هایی که خودشان جمع‌آوری کردند به آقای اشکان روز‌افزای در ایران سپردند تا ایشان خرید کانکس‌ها و تحویل مستقیم آن به مردم را به عهده بگیرند.
مهدی پسر جوانی است که برای عمل پیوند رگ‌های قلب پدرش در شهر ملایر مبلغ دو میلیون تومان کسری داشت. در کمپین کمک برای او‌ تعداد 26 نفر کمک کردند و مبلغ دو میلیون تومان از کانادا و هفتصد هزار تومان از ایران جمع‌آوری و برایش فرستاده شد.
کانادا در تابستان 2016 تعداد زیادی از افراد سوریه‌ای که درگیر جنگ بودند را پذیرفت. ما نیز تصمیم گرفتیم در یک حرکت مردمی به آنها کمک کنیم. پس برآن شدیم که گاراژسلی برپا کنیم. بنیاد پریا پذیرفت که پارکینگ بزرگش را با همه امکانات نظیر میز و چتر در اختیار ما قرار دهد. در این گاراژ سل بزرگ تعداد بی‌شماری از هموطنان ایرانی ساکن کانادا مشارکت کردند و با فروش لوازمی که نیاز نداشتند کمک کردند تا پول خرید لوازم ضروری زندگی پناهندگان جدید فراهم شود. همچنین این کمپین با حمایت همه رسانه‌های ایرانی شهر تورنتو انجام شد.
سیل در شیراز، و سراسر ایران، به روستاهای زیادی آسیب‌های فراوانی زد. کمپین جمع‌آوری کمک‌های مردمی توسط دوستان گروه کمک به مردم توانست مبلغ 4 هزار و پنجاه دلار + 200 هزار تومان معادل چهل و یک میلیون و پانصد و ده هزار تومان با یاری 63 نیکوکار شهر تورنتو جمع‌آوری کند. در این کمپین آقای ناصر آزمون پدر نازنین آزمون، یکی از همراهان این گروه، که ساکن ایران هستند، قبول زحمت کردند تا در چندین مرحله این مبلغ را تبدیل به مایحتاج خانوارها نموده و مایحتاج خریداری شده را تماما و مستقیما به مردم روستاهای اطراف شیراز، و نیز بخصوص روستای " آق‌قلا" برسانند.


صفحه‌ها