جمعیت کمک به مردم، بطور مستقیم

جمعیت کمک به مردم

به مشارکت و کمک‌کنندگان بپیوندید

به ما بپیوندید به حسابتان سر بزنید

لطفا توجه فرمائید: اطلاعات در حال انتقال به این سایت جدید است، لطفا صبور باشید...

کمک به مردم

جمعیت کمک به مردم در سال ۱۳۹۱ در تورنتوی کانادا با هدف یاری رساندن به بیماران صعب‌العلاج تشکیل شد. بیمارانی که یا امکان دسترسی به داروهایشان را نداشتند و یا از لحاظ مالی نمی‌توانستند هزینه درمانشان را پرداخت کنند.

Aiding Peopleچرا این جمعیت:

در هر کمپین مدارک مربوط به بیمار، نزد ما محفوظ خواهد ماند و کلیه کمک‌های جمع‌آوری شده، تماما و مستقیما به شخص نیازمند خواهد رسید. این جمعیت کاملا مستقل و‌ صد در صد مردمی است و هیچ‌گونه وابستگی ندارد

rs-slider4-img2.png
rs-slider4-img2.png
rs-slider4-img3.png
rs-slider4-img8.png
rs-slider4-img6.png
rs-slider4-img7.png
rs-slider4-img5.png
rs-slider4-img4.png
rs-slider4-img1.png
rs-slider4-img10.png
rs-slider4-img14.png
rs-slider4-img11.png
rs-slider4-img13.png
rs-slider4-img12.png
rs-slider4-img9.png
DIY

We added more than 80 items to the standard page design. You can form the page yourself by placing any information you want – graphs, tables, buttons, slides, animated content, maps and so on.

rs-slider1-phone.png
rs-slider1-phone-bg.png
rs-slider1-html5-1.png
rs-slider1-css3.png
rs-slider1-html5-2.png
HTML5
CSS 3
Clean & Valid code
Perfect HTML5 & CSS3. Valid code, latest technologies, always up-to-date. Compatible with the latest desktop and mobile browsers down to IE8. Works perfectly wherever you need and wherever you want.
rs-slider2-img.png
rs-slider2-one.png
rs-slider2-two.png
rs-slider2-three.png
rs-slider2-four.png
rs-slider2-quadrate1.png
rs-slider2-quadrate2.png
rs-slider2-quadrate3.png
rs-slider2-quadrate4.png
rs-slider2-quadrate5.png
rs-slider2-quadrate6.png
rs-slider1-quadrate7.png
rs-slider2-homepage1.png
rs-slider2-homepage2.png
rs-slider2-homepage3.png
rs-slider2-homepage4.png
rs-slider2-four.png
rs-slider2-four.png
rs-slider2-four.png
Four homepages
We have developed four different homepages for you to choose the most convenient one. Make your choice based on your own taste and sense of style, use extra elements and Twitter Bootstrap to build any page you want.
rs-slider3-pig.png
rs-slider3-coin.png
rs-slider3-coin.png
rs-slider3-pig2.png
Save money
on additional plugins!
Create a responsive or fullwidth slider with must-see-effects. Plugin features tons of unique transition effects, an image preloader, video embedding, autoplay and lots of easy to set options to create your own effects.

حامیان جمعیت

سرگروه‌ها

Nazanin Azmoun

Nazanin lives in Canada

پست الکترونیکی:
تلفن:
More...

Par Ebrahimi

Par lives in Canada

پست الکترونیکی:
تلفن:
More...

حمایت‌شدگان