این کمپین با یاری 74 نفر به پایان رسید


Aided Display Name: زلزله در کرمانشاه

Category: Fundraising

Aider Goal: 6000.00

Aided Recieved: 9110.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: چهارشنبه, نوامبر 15, 2017 - 20:00

Date Finish: سه‌شنبه, نوامبر 28, 2017 - 20:00

Leader: Par Ebrahimi


کمپین کمک به زلزله زدگان کرمانشاه با همراهی 74 نفر و جمع‌آوری 9 هزار و 110 دلار + 300 هزار تومان
برابر با سی میلیون و سی صد و هفتاد و چهار هزار و پانصد تومان(به نرخ روز) به پایان رسید. البته 300 هزار تومان دیگر پس از فرستادن کمک بدست ما رسید که رسید آن بصورت جداگانه موجود است.

این کمک‌ها برای خانم رژیا پرهام فرستاده شد و ایشان به همراه کمک‌هایی که خودشان جمع‌آوری کردند به آقای اشکان روز‌افزای در ایران سپردند تا ایشان خرید کانکس‌ها و تحویل مستقیم آن به مردم را به عهده بگیرند.

برای جمع‌آوری کمک، برنامه ای در رستوران شیراز برگزار شد که علاقمندان برای کمک به آنجا آمدند. پذیرایی از این برنامه را رستوران شیراز، خانم مهناز شهبازی و آقای حمید مقدم مدیران این رستوران تقبل کردند.

عکس‌های رسیدها و مراحل خرید کانکس‌ها و تحویل آن به ساکنین روستاهای کرمانشاه ضمیمه می‌شود.