به رحیم در این کمپین 68 نفر کمک کردند

 

 


Aided Display Name: کمک به رحیم

Category: Fundraising

Aider Goal: 800.00

Aided Recieved: 2000.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Turkey

Date Start: جمعه, ژوئن 2, 2017 - 21:45

Date Finish: شنبه, ژوئن 10, 2017 - 21:45

Leader: Par Ebrahimi


رحیم جوان پناهنده در ترکیه است. او برای عمل جراحی مغز در ترکیه نیاز به کمک دارد.

‌برای او کمپین 20 دلاری گذاشتیم تا بتوانیم 800 دلار مورد نیازش را جمع کنیم. اما خوشبختانه کمک‌ها بیشتر از این شد.

این کمپین با یاری 68 تن از نیکوکاران شهرمان به پایان رسید. در این کمپین مبلغ 2000 دلار جمع‌آوری شد. که رسیدها ضمیمه می شود.

پیوست: این جوان در سال 2019 وارد کانادا شد و هم اینک در شهر تورنتو زندگی می‌کند.