در این کمپین 53 نیکوکار شهر تورنتو مشارکت کردند


Aided Display Name: کمپین جمع آوری کمک به دو زن مبتلا به سرطان

Category: Fundraising

Aider Goal: 700.00

Aided Recieved: 2000.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: سه‌شنبه, ژوئیه 24, 2018 - 22:15

Date Finish: پنج‌شنبه, اوت 2, 2018 - 22:15

Leader: Par Ebrahimi


دنا با سرطان مثانه و شکوه با سرطان روده دست و پنجه نرم می‌کند. در مورد دنا مثانه او به دلیل سرطان برداشته شد و او باید هر هفته باید دو آمپول Avestin و هر سه روز یک عدد Aldolan تزریق کند. او همچنین قرص آرومستان 50 مصرف می‌کند که قیمت گرانی دارد. از سوی دیگر قیمت فقط یکی از این آمپول‌ها یک میلیون و دویست هزار تومان است. مبلغ مورد نیاز درخواست شده برای داروهای دنا هفت میلیون و هزینه‌های شکوه شانزده میلیون بود.

در این کمپین که 53 نفر از نیکوکاران تورنتو مشارکت کردند، مبلغ بیست و سه میلیون و چهارصد هزارتومان جمع‌آوری شد که هفت میلیون و چهارصد هزار تومان برای دنا و 16 میلیون برای شکوه فرستاده شد.