در حال حاضر مشکل تایماز، دردهایی است که او در استخوانش احساس می‌کند


Aided Display Name: کمک به تایماز

Category: Fundraising

Aider Location: Canada

Aided Location: Canada

Date Start: چهارشنبه, می 9, 2018 - 23:30

Date Finish: دوشنبه, می 14, 2018 - 23:30

Leader: Par Ebrahimi


حدود 11 سال پیش، تایماز در حالی که پسر کوچکی بود با تشخیص سرطان، مرحله سختی از زندگی را آغاز کرد. راهی که در آن بارها به مادرش تاکید شد که درمان نخواهد شد اما خوشبختانه اینطور نشد. مادر تایماز زنی خاص و بی‌نظیر است، امروز که با او صحبت می‌کردم مدام تصور می‌کردم چه کارهایی که این مادر نکرده. شاید حتی یک نمونه‌اش را هم نتوانید بشنوید و بخوانید ... در حال حاضر تایماز با پیوند مغز استخوان و تحمل رنج‌های فراوان پس از آن، از لحاظ سرطان در حد کنترل شده‌ای است اما مشکل بزرگ او دردهایی است که در پی درمان طولانی که داشته، در تمام استخوان‌ها حس می‌کند بطوری که مدام با مرفین آرام می‌شود.
اکنون یک پزشک روسی او را دیده و معاینه کرده و راه درمانی را به او پیشنهاد کرده. چگونه؟ با روشی که بتدریج پاها و دستهای تایماز که اکنون خم شده باز خواهد شد. این مرحله شاید یک سال و یا خیلی بیشتر طول بکشد و در این مدت آنها باید در روسیه بمانند. اما بعد از آن دردهای تایماز تمام خواهد شد و او راه خواهد رفت. برای تایماز در رستوران شیراز واقع در ریچموندهیل‌ یک فان‌ریزینگ برگزار شد و تعداد زیادی از هموطنان برای کمک به تایماز در این برنامه شرکت کردند، اما علاوه بر آن هشت تن از نیکوکاران تورنتو مبلغ 1370 دلار کمکشان را به ما دادند که تحویل الهام بادلی مادر تایماز شد. تایماز قرار است راهی را امتحان کند که در صورت موفقیت، روش درمانی‌، برای دیگر بیماران مشابه باز خواهد شد.