در این کمپین 24 نفر مشارکت کردند


Aided Display Name: کمک به نازنین

Category: Fundraising

Aider Goal: 1500.00

Aided Recieved: 1820.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Canada

Date Start: سه‌شنبه, اکتبر 1, 2019 - 22:45

Date Finish: جمعه, اکتبر 11, 2019 - 22:45

Leader: Par Ebrahimi


چند هفته قبل، متاسفانه جوانی در حین مستی، با سرعت 150 کیلومتر از روبرو به ماشین دیگری برخورد کرد. این اتفاق در ریچموندهیل، شهری در شمال تورنتو افتاد. متاسفانه در اثر این تصادف، راننده اتومبیل روبرو که پدر یک خانواده بود جانش را از دست داد و پسر 13 ساله و همسرش بشدت مصدوم شدند. دست‌ها، پاها و دنده‌های این زن جوان شکسته، تا مدتی از ریه‌اش خون تخلیه می‌کردند و در مجموع حال نازنین، از همه جهت مساعد نیست، هم همسرش را از دست داده و هم سلامتی‌اش را.... با صحبتی که با وکیل کردیم متوجه شدیم بیمه هم بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید تا به او پولی بدهد. 
این خانواده یک سال و نیم پیش به کانادا آمدند. طبیعتا تا زمانی که توسط دوستان دیگر بتوانند کمک دولتی بگیرند نیاز به کمک دارند. در کمپین کمک به او 24 نفر مشارکت کردند و مجموع مبلغ 1820 دلار برای او جمع‌آوری شد. مبلغ جمع آوری شده به حسابش ریخته شد. 
رسید ضمیمه شده است.