در کمپین کمک به پلیس، 33 نفر مشارکت کردند


Aided Display Name: کمک به بیمار مبتلا به سرطان مری

Category: Fundraising

Aider Goal: 800.00

Aided Recieved: 1240.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: پنج‌شنبه, نوامبر 8, 2018 - 18:45

Date Finish: دوشنبه, نوامبر 12, 2018 - 18:45

Leader: Par Ebrahimi


کمپین کمک به پلیس

پلیس نام اوست، وی از هموطنان آسوری ساکن ایران و مبتلا به سرطان مری است. خوشبختانه این سرطان یکی از سرطان‌هایی است که امید به درمانش زیاد است.
این کمپین به نام کمپین 20 دلاری گذاشته شد و با جمع‌آوری مبلغ 1240 دلار معادل 13 میلیون و بیست و چهار هزار تومان به پایان رسید.

در این کمپین 33 نفر مشارکت کردند.

رسیدهای ارسال پول ضمیمه می‌شود. مدارک بیماری پلیس مانند بقیه کمپین‌ها نزد ما محفوظ است.