رونیا مدتی است که به سرطان مغز مبتلا شده و با همه توان با آن می‌جنگد


Aided Display Name: جمع‌آوری کمک به رونیا دختر 4 ساله شهر تورنتو

Category: Fundraising

Aider Goal: 5000.00

Aided Recieved: 8150.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Canada

Date Start: چهارشنبه, فوریه 8, 2017 - 22:15

Date Finish: چهارشنبه, فوریه 22, 2017 - 22:15

Leader: Par Ebrahimi


رونیا دختر کوچک 4 ساله شهر تورنتوست. او مدتی است که به سرطان مغز مبتلا شده و با همه توان با آن می‌جنگد.

کمپین جمع‌آوری کمک برای رونیا با یاری شصت و یک تن از نیکوکاران شهر تورنتو و نیز همراهی ده‌ها و ده‌ها مهمان رستوران شیراز که متاسفانه از آنها نامی نمی‌دانیم به پایان رسید.
مبلغ جمع‌آوری شده برای رونیا از ابتدا تا کنون هشت هزار و صد و پنجاه دلار بوده است.
از این مبلغ در دو نوبت: هفتصد و هفتاد و پنج دلار – پانصد دلار به خانواده رونیا مستقیم تحویل و هزار و چهارصد و سی دلار به حساب پدر رونیا ریخته شد و اینک پنج هزار و چهارصد و چهل و پنج دلار باقیمانده نهایی کمک‌ها به حساب آقای ایوب خالدی پدر رونیا ریخته شد.