Aided Display Name: آزادی یکی از معترضین

Category: Fundraising

Aider Goal: 600.00

Aided Recieved: 1267.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: دوشنبه, ژانویه 23, 2023 - 20:00

Date Finish: سه‌شنبه, ژانویه 31, 2023 - 20:00

Leader: Par Ebrahimi


برای جلوگیری از اعدام پسری 15 ساله که در اعتراضات دستگیر شده بود، آقایی از خارج از کشور سرپرست او شد که به این ترتیب جلوی اعدام او گرفته می‌شد. این قیم همه هزینه‌های وکیل را پرداخت.
باید پس از آن 100 میلیون تومان به حساب دولت ریخته می‌شد که 20 میلیون تومان آن کم بود. این پسر توسط یکی از اعضا به ما معرفی شد. ما توانستیم 1267 دلار جمع کنیم و این مبلغ بیش از نیاز آنها بود.
بنابراین با تصمیم گروه، بقیه پول معادل 22 میلیون و 815 هزار تومان هم برای خانواده‌اش فرستاده شد. 
پیوست: این پسر بعدا با پیگیری‌های وکیلش آزاد شد.