تعدادی از پروژه‌های کمک‌رسانی

کمک به مردم

جمعیت کمک به مردم در سال ۱۳۹۱ در تورنتوی کانادا با هدف یاری رساندن به بیماران صعب‌العلاج تشکیل شد. بیمارانی که یا امکان دسترسی به داروهایشان را نداشتند و یا از لحاظ مالی نمی‌توانستند هزینه درمانشان را پرداخت کنند.

Aiding Peopleچرا این جمعیت:

در هر کمپین مدارک مربوط به بیمار، نزد ما محفوظ خواهد ماند و کلیه کمک‌های جمع‌آوری شده، تماما و مستقیما به شخص نیازمند خواهد رسید. این جمعیت کاملا مستقل و‌ صد در صد مردمی است و هیچ‌گونه وابستگی ندارد

صندوق - 2019/12/31

$11,721

حامیان جمعیت