Aided Display Name: خوابگاه دخترانه آیندگان

Category: School Building

Aider Goal: 25000.00

Aided Recieved: 25000.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: یک‌شنبه, می 22, 2022 - 01:30

Date Finish: پنج‌شنبه, سپتامبر 15, 2022 - 01:30

Leader: Par Ebrahimi


این خوابگاه برای دختران تیزهوش روستایی ساخته شد که برای ادامه تحصیل باید به شهر سراوان می‌آمدند و نیاز به محل اسکان داشتند. این ساختمان زیربنای 310 متر دارد و ما توانستیم این خوابگاه را 4 ماهه و با پرداخت 450 میلیون تومان به پایان برسانیم.
این خوابگاه با یاری و نظارت حبیب الله دادخدازهی معلم روستا ساخته شد. در ورودی این خوابگاه نام 72 زنده یاد، توسط اعضای صندوق به یادگار ثبت شد.

نام اعضا که در ساخت این خوابگاه مشارکت داشته‌اند را می‌توانید در قسمت صندوق و ماه "می" تا "سپتامبر" 2022 ملاحظه فرمایید.
عکس‌ها ضمیمه می‌شود.