Aided Display Name: مدرسه توانا

Category: School Building

Aider Goal: 16000.00

Aided Recieved: 16000.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: شنبه, آوریل 24, 2021 - 21:45

Date Finish: جمعه, سپتامبر 10, 2021 - 21:45

Leader: Par Ebrahimi


روستای گوربک در استان سیستان دارای 54 دانش آموز راهنمایی و دبیرستان است. آنها به یک مدرسه برای آموزش کودکان 12 سال و بالاتر نیاز دارند. این مدرسه یک راهنمایی/ دبیرستان خواهد بود. یکی دیگر از خیران پیش از این یک مدرسه ابتدایی در این روستا برای کودکان کوچکتر ساخته بود.
 هزینه ساخت این مدرسه 324 میلیون تومان (حدود 16000 دلار) خواهد بود. گواهی آموزش و پرورش نیز اخذ شد، یعنی ساخت و ساز مجاز است و پس از ساخت آموزش و پرورش متعهد می شود که میز و صندلی و معلم را به این مدرسه بدهد.
اعضای صندوق توافق کردند که ساخت این مدرسه را به عهده بگیریم. با نظر اکثریت مردم نام این مدرسه را «توانا» گذاشتیم.
پیوست: این مدرسه با یاری اعضای صندوق ساخته شده و به بهره برداری رسید و اکنون در آن کودکان مشغول به تحصیل هستند.
نام اعضای صندوق را همواره میتوانید در قسمت صندوق ملاحظه فرمایید.
عکسها ضمیمه میشود