Aided Display Name: پروژه آبرسانی

Category: Water Supply

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: پنج‌شنبه, ژوئن 24, 2021 - 21:30

Date Finish: جمعه, ژوئیه 2, 2021 - 21:30

Leader: Par Ebrahimi


روستای "طلسم شهباز" در «سرپل ذهاب» (کرمانشاه) پس از زلزله چند سال پیش بدون آب بود. در این روستای 170 نفری ( 70 خانواده) هر روز باید چندین کیلومتر پیاده روی می کردند تا از چشمه ای آب بیاورند. این همان آبی بود که برای شستشوی ظروف، نوشیدن و یا حمام کردن استفاده می کردند.
ما توانستیم به آنها کمک کنیم که از چشمه‌ای در چند کیلومتری آن روستا لوله کشی کنند. ( قبلا سلامت آب را اداره آب تایید کرد)
ابتدا مبلغ 45 میلیون تومان از محل صندوق  برای خانم سارا ملک که مسئولیت نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشتند ارسال کردیم و قرار شد ایشان روند اجرای این طرح را به ما اعلام کنند. تمام کارهای حفاری توسط اهالی روستا انجام شد.
پیوست:  همیاری رایگان مردم در حفاری مسیر و همچنین کاهش قیمت لوله باعث شد مبلغ ۲۵ میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار تومان از پولی که ارسال کرده بودیم به ما برگردانده شود که به صندوق بازگرداندیم.