Aided Display Name: کمک به محمدرضا

Category: Fundraising

Aider Goal: 3000.00

Aided Recieved: 3000.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: چهارشنبه, ژوئن 15, 2022 - 02:00

Date Finish: پنج‌شنبه, ژوئن 30, 2022 - 02:00

Leader: Par Ebrahimi


در ابتدا ما کمپین کمک به فاطمه زنی مبتلا به سرطان دهانه رحم که فرزند معلولی داشت و سرپرست خانواده بود را آغاز کردیم که در وسط کار، یکی از اعضا کل هزینه‌های این خانواده را به عهده گرفت، در نتیجه کمک به نفر بعدی که در نوبت دریافت کمک بود اهدا شد.
محمدرضا 57 سال داشت و تشخیص سرطان پانکراس گرفته بود. وی از آن به بعد توان کار کردن را از دست داد و به دلیل توده‌ای که به عصب پشت معده چسبیده درد زیادی را تحمل می‌کرد.
ما در این کمپین 3000 دلار جمع کردیم و برایش فرستادیم. او دو فرزند داشت و سرپرست خانواده بود.