Aided Display Name: مدرسه نیکان و متین

Category: School Building

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: شنبه, فوریه 15, 2020 - 20:30

Date Finish: دوشنبه, ژوئیه 20, 2020 - 20:30


در این پروژه دو گروه "کمک به مردم" و فروش حاصل از آثار "هنرجویان نقاشی نغمه افشین جاه" با هم تصمیم گرفتند دو مدرسه در دو روستای بهمن و کراچی بسازند. این دو مدرسه متین و نیکان نامگذاری شدند و کودکان دبستانی این دو روستا در آن مشغول به تحصیل شدند. همچنین پس از ساخت مدرسه برایشان کیف و لوازم تحریر و همچنین ماسک هم خریداری شد. در این پروژه آقای رضا آزمون نظارت بر نقشه ساخت و اطمینان از صحت زیرسازی را به عهده گرفتند. بدون یاری او چنین امر مهمی انجام نشدنی بود.
عکسها ضمیمه می‌شود