کمک برای اجاره سوئیت برای یک سالمند


Aided Display Name: کمک به متین خانم

Category: Fundraising

Aider Goal: 2700.00

Aided Recieved: 3700.00

Aider Location: Canada

Aided Location: Iran

Date Start: سه‌شنبه, مارس 10, 2020 - 00:15

Date Finish: پنج‌شنبه, مارس 12, 2020 - 00:15

Leader: Par Ebrahimi


کمک به بانوی سالمندی برای تهیه مسکن

متین خانم، بانوی سالمندی است که همسر و فرزندش را از دست داده و صاحب‌خانه‌اش در کرج تا شب عید بهش وقت داده که آن جا را تخلیه کند. هرچقدر همسایه‌ها از او خواهش کردند که نزدیک سال نو چنین کاری را نکند نپذیرفته.
این خانم هیچ جایی و کسی که بتواند پیش او برود نداشت. همسایه‌های مهربانش برای او جایی پیدا کردند که 30 متر است و نزدیک محل زندگی فعلی اوست‌ و باید سی‌میلیون تومان برای رهن آن پرداخت کند. این خانم هر ماه یک میلیون تومان بازنشستگی همسرش را می‌گیرد و با همان مبلغ می‌تواند زندگی کند ولی پولی برای جا گرفتن ندارد.

در این کمپین، در کمتر از 48 ساعت 66 نفر  مشارکت کردند و مبلغ 3 هزار و هفتصد دلار، معادل 42 میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار تومان جمع و برایش فرستاده شد. او با کمک همسایگانش در آستانه سال نو، به منزل جدیدش نقل مکان کرد.

خوشبختانه ما موفق شدیم با کمک هم، به بانوی سالمندی کمک کنیم که با آرامش به زندگی ادامه دهد.

پیوست: اجاره نامه خانم متین پس از اخذ قرارداد برای ما فرستاده شد.